Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

ΕΡΕΥΝΑ

Σύνοψη

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των Μεγάλων Δεδομένων σε όλους τους τομείς στις Επιστήμες της Ζωής, λόγω της σημαντικής του τεχνογνωσίας και της εκτεταμένης εμπειρίας στην ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS) σε μελέτες που εστιάζονται από μικροβιακές κοινότητες σε φυτά και ζώα, σε θρεπτικά συστατικά και μεγάλες κλίμακα κλινικών κοορτών.

Έρευνα Αγρο-Βιοτεχνολογίας Βιοϊατρική Έρευνα

Ειδικότερα, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ επιδεικνύει ικανότητες σε διάφορες τεχνολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως: (α) αλληλουχία ολόκληρων εξωμάτων, (β) προσδιορισμός αλληλούχισης μεθυλώματος DNA, (γ) ανάλυση μεταγραφώματος (RNA-seq και Ribo-seq), (γ) στοχευμένη αλληλούχιση, (δ) προσεγγίσεις μεταγονιδιωματικής, συμπεριλαμβανομένης της αλληλούχισης αμπλικονίου 16S και 18S, και (ε) μελέτες πρωτεϊνικής, μεταξύ άλλων, που όλες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των Μεγάλων Δεδομένων. Πράγματι, μια μεμονωμένη μελέτη μπορεί να παράγει αρκετές εκατοντάδες Gigabyte δεδομένων, τα οποία κατά συνέπεια απαιτούν την αντίστοιχη υπολογιστική υποδομή, που υπάρχει στο ινστιτούτο, για την επαρκή επεξεργασία που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες πληροφορίες.

Έργα Αγροβιοτεχνολογίας Έργα Βιοϊατρικής

Επιπλέον, και πέρα ​​από τις τοπικές υπολογιστικές προσεγγίσεις, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει στενές συνεργασίες με καθιερωμένες ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές υποδομές, όπως το EGI, το EUDAT και το RDA, και είναι μέλος βασικών επιστημονικών δικτύων, όπως το Euroclonality-NGS, που διατηρούν την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των υπολογιστικών προκλήσεων και παρέχουν τις ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και επηρεασμού των μελλοντικών πολιτικών.

Εκπαίδευση Δημοσιεύσεις