Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

Αιματολογικές κακοήθειες

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την
αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την
αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την
αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

Συμπαγείς όγκοι

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Απομονωμένο γενετικό υλικό (RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: RNA: -70°C

Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

Ιογενείς λοιμώξεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Στοματοφαρυγγικό/Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~3ml
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (4°C) και να παραπέμπεται εντός 24 ωρών.
Συνθήκες αποστολής: 4°C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Το εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας με προγραμματισμένο ραντεβού.
- Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Στοματοφαρυγγικό/Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Το εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας με προγραμματισμένο ραντεβού.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Στοματοφαρυγγικό/Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~3ml
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (4°C) και να παραπέμπεται εντός 24 ωρών.
Συνθήκες αποστολής: 4°C
Απομονωμένο γενετικό υλικό (RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: RNA απομονωμένο από στοματοφαρυγγικό/ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: RNA: -70°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Το εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας με προγραμματισμένο ραντεβού.
- Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~5ml
Περιέκτης: Εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια τύπου Vacutainer SST II Advance 5ml με κίτρινο πώμα.
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Ορός
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~2-3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon/Εppendorf- βαθμονομημένα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους -20°C
Συνθήκες αποστολής: -20°C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα)
των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Κολποτραχηλικό επίχρισμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~3ml
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (4°C) και να παραπέμπεται εντός 24 ωρών.
Συνθήκες αποστολής: 4°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

Καρδιαγγειακές παθήσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: 5ml
Περιέκτης: Εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

Ανοσεγενετικές αναλύσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ
Περιφερικό Αίμα
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~30ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 50 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα).
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Μυελός των οστών
Απαιτούμενη Ποσότητα: ~ 3ml
Περιέκτης: Αποστειρωμένα πλαστικά φιαλίδια συλλογής με βιδωτό πώμα, (Falcon- βαθμονομημένα) των 30 ml (στα οποία έχει ήδη προστεθεί 200μl Κ2EDTA και 5 ml RPMI) ή εμπορικά διαθέσιμα σωληνάρια προ-επεξεργασμένα με EDTA (μωβ πώμα)
Συνθήκες αποθήκευσης: Τα δείγματα διατηρούνται ως την αποστολή τους στους 4°C
Συνθήκες αποστολής: 2-6°C (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης)
Απομονωμένο γενετικό υλικό (DNA/RNA)
Απαιτούμενη Ποσότητα: 100-150ng DNA ή 1-5μg RNA.
Συνθήκες αποθήκευσης: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να φυλάσσεται σε σωστές συνθήκες πριν την αποστολή του (DNA:+2/+6°C ή -20°C για μακροχρόνια αποθήκευση, RNA:-70/-80°C).
Συνθήκες αποστολής: DNA: -20°C, RNA: -70°C
Bιοψία ιστού (νωπός ή μονιμοποιημένος)
Απαιτούμενη Ποσότητα: τουλάχιστον 5 τομές άβαφες των 5μ εάν πρόκειται για μονιμοποιημένο ιστό
Συνθήκες αποθήκευσης: θερμοκρασία δωματίου
Συνθήκες αποστολής: θερμοκρασία δωματίου (Εντός 24-48 ωρών από την ώρα λήψης εάν πρόκειται για νωπό ιστό)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάνω στα φιαλίδια εκτός από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και το υλικό πρέπει να αναγράφεται μόνο ο κωδικός του ασθενούς και όχι το ονοματεπώνυμό του.