ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 15189:2012. Περισσότερα για την Πολιτική Ποιότητας.

Κατάλογος Εξετάσεων

Ανάλυση Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα
Προσδιορισμός μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53 Sanger sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών Sanger sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών (BcR) Next generation sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων του Τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) Next generation sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Καθορισμός Μεταλλάξεων Αιματολογικών Κακοηθειών* Next generation sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Καθορισμός Μεταλλάξεων Συμπαγών Όγκων** Next generation sequencing ~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Μοριακή Ανίχνευση SARs_CoV_2 Real Time PCR ~ 3ml Ρινοφαρυγγικού / Στοματοφαρυγγικού Επιχρίσματος

 

NGS Sequencing Panel - Gene List

 * Precision Medicine Network custom Haema-NGS Sequencing Panel-Gene List

ASXL1 CXCR4 IKZF 2 NPM1 SRSF2
ATM DNMT3A IKZF 3 NRAS STAG2
BRAF ETV6 IKZF1 PAX5 TET2
BTK EZH2 JAK1 PLCG2 TP53
CALR FBXW7 JAK2 RHOA U2AF1
CBL FLT3 MPL RUNX1 ZRSR2
CEBPA IDH1 MYD88 SETBP1  
CSF3R IDH2 NOTCH1 SF3B1  

 

**Precision Medicine Network custom Solid-NGS Sequencing Panel-Gene List

AKT1 CDKN2A IDH2 MLH1 PTEN
ALK CHEK1 JAK2 MSH2 RAD50
AR CHEK2 JUN MSH6 RAD51
ATM CTNNB1 KDR mTOR RB1
BCL2 EGFR KIT MYC RET
BRAF ERBB2 KMT2C NF1 ROS1
BRCA1 ERBB4 KRAS NOTCH1 SMAD4
BRCA2 ESR1 MAP2K1 NRAS STAT3
CCND1 FGFR1 MDM2 PALB2 STK11
CCNE1 FGFR2 MDM4 PDGFRA TP53
CDK4 FGFR3 MEN1 PIK3CA  
CDK6 IDH1 MET PIK3CB  

- Precision Medicine Network custom Haema-NGS Sequencing Panel* (Next generation sequencing)

- Precision Medicine Network custom Solid-NGS Sequencing Panel** (Next generation sequencing)

- Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών (Sanger sequencing)

- Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών (Next generation sequencing)

και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://referrals.oncopmnet.gr/»

  • Δελτίο Παραπόνων (doc, pdf)