ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 15189:2012. Περισσότερα για την Πολιτική Ποιότητας.

Κατάλογος Εξετάσεων

ΑνάλυσηΜεθοδολογίαΒιολογικό Δείγμα
Προσδιορισμός μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΡ53Sanger sequencing~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινώνSanger sequencing~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών (BcR)Next generation sequencing~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Ανάλυση ρεπερτορίου γονιδιακών αναδιατάξεων του Τ κυτταρικού υποδοχέα (TCR) Next generation sequencing~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
RNA 1-5μg, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)
Καθορισμός Μεταλλάξεων Αιματολογικών Κακοηθειών*Next generation sequencing~30ml περιφερικό αίμα
~ 3ml μυελός των οστών
DNA 100-150ng, βιοψία ιστού (για μονιμοποιημένη 5 τομές άβαφες των 5μ)

*NGS Sequencing Panel - Gene List

ABL1CEBPAHRASMYD88SF3B1
ASXL1CSF3RIDH1NOTCH1SMC1A
ATRXCUX1IDH2NPM1SMC3
BCORDNMT3AIKZF1NRASSRSF2
BCORL1ETV6/TELJAK2PDGFRASTAG2
BRAFEZH2JAK3PHF6TET2
CALRFBXW7KDM6APTENTP53
CBLFLT3KITPTPN11U2AF1
CBLBGATA1KRASRAD21WT1
CBLCGATA2MLLRUNX1ZRSR2
CDKN2AGNASMPLSETBP1

Οδηγίες για την προετοιμασία και μεταφορά βιολογικού υλικού.
Παραπεμπτικό Εξετάσεων - Επικοινωνία
Δελτίο Παραπόνων (doc, pdf)