Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

ΕΡΓΑ

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικών πρωτοβουλιών, έχοντας υλοποιήσει από την ίδρυσή του πάνω από 150 έργα, με προϋπολογισμό πλέον των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα του Ινστιτούτου έχουν χρηματοδοτηθεί τόσο από εθνικά &  ευρωπαϊκά προγράμματα (ΓΓΕΚ, Ευρωπαϊκή Ενώση, κλπ.), όσο και μέσω συνεργασίας του με βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Στόχος του Ινστιτούτου μέσα από τα έργα στα οποία συμμετέχει είναι η ερευνητική πρόοδος αναφορικά με τα επιστημονικά αντικείμενά του, η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων μεθοδολογιών και δομών, η συνεισφορά στη βελτίωση πολιτικών, καθώς και η δικτύωση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Έργα Βιοϊατρικής Έργα Αγροβιοτεχνολογίας