ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 27001:2013

Tο ΙN.Ε.Β. είναι πιστοποιημένο, σε επίπεδο Οργανισμού, κατά ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που σχεδίασε και συντηρεί από το 2018, . Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στο ΙN.Ε.Β. μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ακαδημαϊκών φορέων.


ISO 27001:2013 certified