Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ) εκπονεί έρευνα στις Επιστήμες Ζωής που εκτείνεται από τα μικρόβια στα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Επιδίωξή μας στο ΙΝΕΒ είναι να προάγουμε τη βασική έρευνα δίνοντας παράλληλα λύσεις σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες σχετιζόμενες με την υγεία και την ευημερία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΝΕΒ διεξάγει Βιοϊατρική έρευνα και ασχολείται με την ανάπτυξη και αξιολόγηση παρεμβάσεων ψηφιακής υγείας και εξατομικευμένης ιατρικής, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στην Αγροδιατροφή, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες υψηλής απόδοσης, μοριακή βιοτεχνολογία και προσεγγίσεις ‘breeding by design’ με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξίας.

Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με βασική αρχή τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων με διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες. Πυλώνες της δραστηριότητάς μας είναι η βιοανάλυση, τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο και η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.

Οι ερευνητές του ΙΝΕΒ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση, διάδοση και υποστήριξη καλών ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρακτικών, διευκολύνοντας έτσι την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημόνων, των αρχών και της κοινωνίας. Αυτό ενισχύει τη συνεργασία μας με κρίσιμους ‘παίκτες’ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η αγροδιατροφή, η εκπαίδευση και η τεχνολογική ανάπτυξη.

Στο ΙΝΕΒ πιστεύουμε ότι η αειφορία προϋποθέτει ανανέωση που βασίζεται τόσο στην καινοτομία όσο και σε εξελίξεις στην τεχνολογία και τις κοινωνικές ανάγκες. Έτσι, θα συνεχίσουμε να βρίσκόμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας με αντικείμενο προσεκτικά επιλεγμένα πεδία επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Στηριζόμαστε στη γνώση και τη συνεργασία, καινοτομούμε στις Βιοεπιστήμες, απαντούμε σε κοινωνικές ανάγκες!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Συμβούλων (ΕΕΣ) υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξη του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ενισχύοντας έτσι τη συνεχή προσπάθεια του Ινστιτούτου να επιτύχει τόσο επιστημονική αριστεία όσο και βιομηχανική εφαρμογή των αναπτυσσόμενων λύσεων του.

Η EΕΣ θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Αποτελείται από 5 μέλη, ιδιαίτερα αναγνωρισμένα και ευυπόληπτα στους τομείς ενασχόλησής τους.

Για τη θητεία 2020-2024, η Επιτροπή Εξωτερικών Συμβούλων απαρτίζεται από τους:

 • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης | Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος στην PELOPAC, Ελλάδα
 • Marie-Christine Jaulent | Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (INSERM), Γαλλία
 • John Weinman | Καθηγητής Ψυχολογίας - School of Cancer & Pharmaceutical Sciences & Ομότιμος Καθηγητής στο Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience στο King’s College του Λονδίνου. Συνδιευθυντής του KCL/KHP Center for Adherence Research & Education, Ην. Βασίλειο
 • Φίλιππος Ν. Τσίχλης | MD, Πρόεδρος, Τμήμα Βιολογίας και Γενετικής Καρκίνου, Κολλέγιο Ιατρικής, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, Η.Π.Α.
 • Richard Rosenquist Brandell | Καθηγητής Κλινικής Γενετικής στο Τμήμα Μοριακής Ιατρικής και Χειρουργικής, Karolinska Institutet & Επιμελητής Κλινικής Γενετικής στο Karolinska University Hospital, Σουηδία

ΜΟΝΑΔΕΣ

Η Μονάδα Γονιδιωματικής Έρευνας (GRU) χρησιμοποιεί γονιδιωματικές τεχνολογίες για τη μελέτη της βιολογίας των ανθρώπων και άλλων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων υγείας, μέσω της αναγνώρισης των διασυνδέσεων μεταξύ ανθρώπων, ζώων, φυτών και του κοινού τους περιβάλλοντος.


Η έρευνα που διεξάγεται από την Μονάδα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: την βασική έρευνα που πραγματοποιείται για να ρίξει φως στη δομή και τη λειτουργία του γονιδιώματος, τη μεταφραστική έρευνα για την αποκρυπτογράφηση των μοριακών βάσεων των ανθρώπινων ασθενειών και της υγιεινής διαβίωσης, καθώς και την κλινική έρευνα για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης γονιδιωματικών πληροφοριών για την προώθηση της ιατρικής περίθαλψης.


Η Μονάδα Γονιδιωματικής Έρευνας μεταφράζει την έρευνά της μέσω της διαπιστευμένης Μονάδας Μοριακής Διαγνωστικής του Ινστιτούτου. Aπασχολεί πάνω από τριάντα άτομα ερευνητικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων κύριων ερευνητών, μεταδιδακτορικών επιστημόνων, βοηθών ερευνητών, μεταπτυχιακών και υποτρόφων φοιτητές, ενώ είναι άρτια εξοπλισμένο, μέσα από χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει από Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και από τη βιομηχανία.


Η Μονάδα διεξάγει ένα ευρύ πρόγραμμα εργαστηριακής και κλινικής έρευνας, με σκοπό τη μετάφραση της γονιδιωματικής σε μεγαλύτερη κατανόηση των ασθενειών και την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων για την ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία κληρονομικών και γενετικών διαταραχών.


Το παράρτημα της Βιοπληροφορικής της Μονάδας, εστιάζει σε υπολογιστικά εντατικές προσεγγίσεις για την ανάλυση μεγάλης κλίμακας ωμικών δεδομένων ανθρώπων και ιών, για τον εντοπισμό γενετικών συνεισφορών στις ανθρώπινες ασθένειες.


Η Μονάδα Γονιδιωματικής Έρευνας συνεργάζεται ενεργά με πολλά εθνικά και διεθνή ιδρύματα, για την προαγωγή της έρευνας σε τομείς όπως η υγεία, ο εντοπισμός τροφίμων και τα περιβαλλοντικά θέματα. Εξοπλισμένη με πληθώρα τεχνολογικών πλατφορμών αιχμής, η Μονάδα στοχεύει να παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο προς επιστήμονες του ακαδημαϊκού, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η Μονάδα προσφέρει επίσης τεχνογνωσία γύρω από την μοριακή και την κυτταρική βιολογία, τη βιοστατιστική και τη βιοπληροφορική. • Η GRU συντονίζει και λαμβάνει μέρος σε έργα που βασίζονται, εν όλω ή εν μέρει, στην τεχνολογία NGS

 • Η GRU είναι ανοιχτή σε εργαστήρια ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας και συνεργάζεται με πολλά εθνικά και διεθνή ιδρύματα

Η Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής (MDU) ειδικεύεται στην παροχή άμεσων και ακριβών διαγνωστικών εξετάσεων. Η διαπιστευμένη -κατά ISO 15189 και κατά UKAS- μονάδα μας, χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS), για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες μας σε Ελλάδα και εξωτερικό.


H Μονάδα περιλαμβάνει επίσης μια Βιοτράπεζα [η οποία και αποτελεί κόμβο των ερευνητικών υποδομών του Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI)], καθώς και ένα σύστημα παρακολούθησης, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δειγμάτων ασθενών.


Η Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής ερευνά και αναπτύσσει συνεχώς νέες μοριακές διαγνωστικές μεθόδους, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν στην κλινική πράξη. Αυτό μας επιτρέπει να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του τομέα των διαγνωστικών δοκιμών και της κλινικής παρακολούθησης και να παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς. Το έργο μας επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αιματοογκολογία και τις λοιμώδεις νόσους (HPV, SARS CoV-2).


Πιο αναλυτικά, η Μονάδα έχει επωμισθεί την παροχή ενός ευρέους φάσματος ευαίσθητων, ειδικών, αξιόπιστων και ενημερωμένων διαγνωστικών εξετάσεων προς τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη χρήση σύγχρονων μοριακών τεχνικών, εντοπίζουμε τακτικά αλλαγές στην αλληλουχία ή την έκφραση βασικών γονιδίων που εμπλέκονται στην παθογένεση ανθρώπινων ασθενειών, τα οποία θα μπορούσαν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση ή/και την πρόγνωση των ασθενών καθώς και στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.


Η Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες τυποποίησης και βελτίωσης των δοκιμών μοριακής διάγνωσης, συνεργαζόμενοι με διεθνείς και εθνικές κοινοπραξίες επικεντρωμένες σε αυτούς τους στόχους. Τέλος, η Μονάδα μας παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην προώθηση της εργαστηριακής εκπαίδευσης και καθοδήγησης για φοιτητές, τεχνολόγους και ιατρούς.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθεμία από τις διαγνωστικές μας υπηρεσίες, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους. • Εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας: 


 • Καθορισμός μεταλλάξεων γονιδίων αιματολογικών κακοηθειών (panels) | targeted NGS - Συντονιστής φορέας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία: https://oncopmnet.gr/?page_id=608

 • Καθορισμός μεταλλάξεων γονιδίων συμπαγών όγκων (panels) | targeted NGS - Συντονιστής φορέας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία: https://oncopmnet.gr/?page_id=608

 • Καθορισμός παραλλαγών γονιδίων κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων (panels) | targeted NGS - Φορέας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην στην Καρδιολογία και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου: https://icardiacnet.gr/the-network-2/

 • Μοριακή ανίχνευση του ιού HPV στον πληθυσμό της Ελλάδας (11 χιλιάδες γυναίκες) στα πλαίσια μελέτης αξιολόγησης της μεθοδολογίας αυτολήψης (self-sampling) κολποτραχηλικού υλικού - Πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου «Greco self» για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

 • Μελέτες ρεπερτορίου των γονιδιακών αναδιατάξεων του Β κυτταρικού υποδοχέα (BcR) στα πλαίσια διεθνών κλινικών δοκιμών

 • Μελέτες ρεπερτορίου των γονιδιακών αναδιατάξεων του Τ κυτταρικού υποδοχέα (ΤcR) στα πλαίσια διεθνών κλινικών δοκιμών

 • Μοριακή ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 σε συνεργασίας με τον ΕΟΔΥ

 • Ανάλυση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 για την ανίχνευση παραλλαγών του ιού – Εργαστήριο Αναφοράς για τη Β. Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Tο ΙN.Ε.Β. είναι πιστοποιημένο, σε επίπεδο Οργανισμού, κατά ISO/IEC 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που σχεδίασε και συντηρεί από το 2018. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στο ΙN.Ε.Β. μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ακαδημαϊκών φορέων.

Tο ΙN.Ε.Β. είναι πιστοποιημένο, σε επίπεδο Οργανισμού, ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, που σχεδίασε και συντηρεί από το 2020.

Το ΙN.Ε.Β. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 15189:2012, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων, προδιαγραφής. Το Εργαστήριο δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραπάνω Προτύπου και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Το εργαστήριο συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ποιότητας και ανανεώνει συνεχώς τα πιστοποιητικά του καθώς επίσης εμπλουτίζει το πεδίο διαπίστευσης με νέες δοκιμές. Μπορείτε να δείτε εδώ, τον "Πίνακα Συμμετοχής σε διεργαστηριακά σχήματα" του εργαστηρίου. 

Όραμα του Εργαστηρίου είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων γενετικών και μοριακών δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει.

 

   

 

GDPR

Ενημέρωση του ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25η Μαϊου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού του και λαμβάνει τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ \ ΕΚΕΤΑ) έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας αριστείας στο πεδίο των επιστημών ζωής και των εφαρμογών οι οποίες απαντούν στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Στην προσπάθεια του αυτή, με απόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου και την ιδιωτικότητα, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει ένα πλήρες Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των ασθενών και των συμμετεχόντων σε μελέτες. Οι ερευνητές και οι εργαζόμενοι δρουν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους διεθνείς κανόνες που απορρέουν από συμφωνίες ή από αποφάσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η χώρα μας.

Η ενεργή και δυναμική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων του ΙΝΕΒ στο Πρόγραμμα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων εξασφαλίζει τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή του το ινστιτούτο. Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που σχεδίασε και συντηρεί to INEB και για το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 27001:2013.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια αίτηση, όπως: Δεδομένα Ταυτότητας (Κωδικός χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή, Ημ. Έκδοσης) Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Δεδομένα Υγείας (Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά πιστοποιητικά) Βιογραφικά σημειώματα

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της σχέσης σας με το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση: Τη συγκατάθεσή σας, όταν απαιτείται Την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης Την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων Τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος Την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον Τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντός μας Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση: 1. Με τη συγκατάθεσή σας Για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας 2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ ή κατά την προσυμβατική διαδικασία Για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης 3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τους ασθενείς και το προσωπικό μας. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι δημοσίων αρχών και φορέων (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές). 4. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων/ αναλύσεων 5. Για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον για την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος 6. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας, ως: Για την ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τις δραστηριότητες σας. Για τη διαχείριση των παραπόνων σας. Για τη διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικέ7ς συμβάσεις. Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

Προκειμένου να προβούμε στις εξετάσεις που μας αναθέτετε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας καθώς και τα κλινικά σας δείγματα. Η συλλογή και επεξεργασία κάθε πληροφορίας που σας αφορά θα είναι εμπιστευτική και προστατευμένη από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου, καθώς και από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Θα τηρείται η ανωνυμία και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται θα περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο και θα παραμείνουν στην κατοχή μας για τη διενέργεια της εξέτασης / ανάλυσης, για την οποία προορίζονται, καθώς και για 6 μήνες μετά από αυτή, προκειμένου να ικανοποιηθούν ενδεχόμενα αιτήματά σας, που αφορούν στην επικύρωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Η βιοϊατρική έρευνα στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη (‘from bench to bedside’), σε συμφωνία με τις αρχές της Ιατρικής Ακριβείας για μεγιστοποίηση του οφέλους και ελαχιστοποίηση του περιττού κόστους και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Εφ’ όσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, το κλινικό δείγμα που μας διαθέτετε, μαζί με ανωνυμοποιημένες πληροφορίες που το συνοδεύουν, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε έρευνες που έχουν στόχο τη βελτίωση της υγείας ασθενών, καθώς και του προσδόκιμου και της ποιότητας της ζωής τους. Σε όσες από τις περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται στη λήψη συγκατάθεσης, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως: Δημόσιους φορείς Ανεξάρτητες αρχές Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία (σε περίπτωση που συμμετέχετε σε έρευνες, με τη συγκατάθεσή σας) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα και μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα, όπως οι προτιμήσεις σας.

Στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε: Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς. Είναι επαρκή, σχετίζονται με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα. Είναι ακριβή και ενημερωμένα. Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο. Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη προστασία τους.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Το δικαίωμα πρόσβασης Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Το «δικαίωμα στη λήθη» Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα. Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Το δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό. Εφόσον το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος. Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dpo@inab-certh.gr ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 60361 – 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων του, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Σχετικά αρχεία:
Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων
Πολιτική COOKIES
Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679
Νόμος 4624/2019
Προστασία Δεδομένων στην Ε.Ε.