Μέγεθος γραμματοσειράςΑλλαγή χρωμάτων
English (United Kingdom)
search icon

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Tο ΙN.Ε.Β. είναι πιστοποιημένο, σε επίπεδο Οργανισμού, κατά ISO/IEC 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, που σχεδίασε και συντηρεί από το 2018. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στο ΙN.Ε.Β. μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ακαδημαϊκών φορέων.

Tο ΙN.Ε.Β. είναι πιστοποιημένο, σε επίπεδο Οργανισμού, ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, που σχεδίασε και συντηρεί από το 2020.

Το ΙN.Ε.Β. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 15189:2012, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες των Εργαστηρίων, προδιαγραφής. Το Εργαστήριο δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραπάνω Προτύπου και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Το εργαστήριο συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ποιότητας και ανανεώνει συνεχώς τα πιστοποιητικά του καθώς επίσης εμπλουτίζει το πεδίο διαπίστευσης με νέες δοκιμές. Μπορείτε να δείτε εδώ, τον "Πίνακα Συμμετοχής σε διεργαστηριακά σχήματα" του εργαστηρίου. 

Όραμα του Εργαστηρίου είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων γενετικών και μοριακών δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει.