1. Ημερομηνία: 24 Ιανουαρίου, 2020
  Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ
  Ομιλητής: Γεώργιος Μενεξές, Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομετρίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ
  Θέμα: Πολυμεταβλητή-Πολυδιάστατη (Στατιστική) Ανάλυση Δεδομένων

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 2. Ημερομηνία: 3 Δεκεμβρίου, 2019
  Ωρα έναρξης: 11:00πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Αριστείδης Μουστάκας, Καθηγητής, Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University
  Θέμα: Πλαστικότητα στην διαφοροποίηση των κυττάρων του όγκου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 3. Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 , Θεσσαλονίκη, Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α)

  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ»

  Δείτε το πρόγραμμα εδώ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 4. Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου, 2019
  Ωρα έναρξης: 09:30
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Νίκη Μούγιου, Υποψήφια Διδάκτορας, ΑΠΘ-ΙΝΕΒ
  Θέμα: Αναγνώριση και απομόνωση γονιδίων που συμμετέχουν στη βιοσύνθεση της υδροξυτυροσόλης της ελιάς και μελέτη της ετερόλογης έκφρασης προτεινόμενου βιοσυνθετικού μονοπατιού παραγωγής υδροξυτυροσόλης σε Arabidopsis thaliana και Saccharomyces cerevisiae.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 5. Ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου, 2019
  Ωρα έναρξης: 09:30
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Αγγελική Ανδρεαδέλλη, Βοηθός έρευνας, ΙΝΕΒ
  Θέμα: Βελτιστοποίηση παραγωγής τροποποιημένων τερπενοειδών

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 6. Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 09:30
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Ελισάβετ Βλαχονικόλα, Υποψήφια Διδάκτορας, ΑΠΘ-ΙΝΕΒ
  Θέμα: Διαχρονική ανοσογενετική μελέτη του Τ ρεπερτορίου σε ασθενείς με ανθεκτικό η/και υποτροπιάζον πολλαπλούν μυελώμα έπειτα από μονοθεραπεία με Daratumumab: αποτελέσματα από μελέτη φάσης II (η μελέτη REBUILD)

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 7. Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 09:00
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Edward A. Fisher, Professor of Cardiovascular Medicine, Director of Translational Research, The Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, New York University
  Θέμα: Μειωμένη υποχώρηση της αρτηριοσκλήρυνσης στον διαβήτη και την παχυσαρκία

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 8. Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 13:30
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ
  Ομιλητής: Σπύρος Δαρμανής, Ερευνητής στο Chan-Zuckerberg Biohub
  Θέμα: Aπό την υγεία στην ασθένεια, ένα κύτταρο τη φορά

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 9. Ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου, 2019, Ωρα έναρξης: 11:00
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Παναγιώτης Βoρκάς, Χημικός, PhD, Imperial College London
  Θέμα: Πρωτόκολλα πολλαπλών αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών στη μεταβολομική ανάλυση –Τεχνικοί παράγοντες και εφαρμογές

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 10. Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2019, Ωρα έναρξης: 11:00
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής & Διευθυντής Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
  Θέμα: Αναλυτικά Εργαλεία Δικτύων

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 11. Ημερομηνία: 24 Μαϊου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Μαρία Γούναρη, Υπότροφος Marie-Sklodowska Curie/ΙΝΕΒ
  Θέμα: Αλληλεπίδραση αντιγόνου-αντισώματος στα λεμφώματα από ώριμα Β λεμφοκύτταρα

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 12. Ημερομηνία: 17 Μαϊου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30 Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ Ομιλητής: Μαρία Κουτρουμάνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια INEB Θέμα: Η μέθοδος ChIP-seq ως μέσο μελέτης της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 13. Ημερομηνία: 9 Μαϊου 2019, Ωρα έναρξης: 13:00
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια INEB
  Θέμα: Ανοσογενετική και λειτουργική ανάλυση του Β κυτταρικού υποδοχέα στη μονοκλωνική Β λεμφοκυττάρωση και τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία: επιπτώσεις για την οντογένεση της νόσου

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 14. Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Φωτεινή Τρίκκα, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια INEB
  Θέμα: Οι Βιοχημικές Αναλύσεις στην αξιόλογηση των τροφίμων

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 15. Ημερομηνία: 5 Απριλίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Γιώργος Γαβριηλίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΑΠΘ
  Θέμα: Εμπλοκή του Stem Cell Factor (SCF) στο μικροπεριβάλλον και τη δυναμική των κυττάρων της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ).

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 16. Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Σοφία Μιχαηλίδου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια INEB
  Θέμα: Από την εξημέρωση στην εκτροφή των ζώων: βασικές έννοιες πληθυσμιακής γενετικής σε αυτόχθονες φυλές

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 17. Ημερομηνία: 22 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Νίκος Παπακωνσταντίνου, Μεταδιδακτορικός ερευνητής INEB
  Θέμα: Διερευνώντας το ρόλο της μεθυλίωσης του DNA σε κλινικά επιθετικές περιπτώσεις ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 18. Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Χρυσή Γαλιγαλίδου, Υποψήφια διδάκτορας Δ.Π.Θ.
  Θέμα: Ανοσογενετική ανάλυση Β και Τ κυτταρικού υποδοχέα σε LC-MBL, μέσω Αλληλούχισης Νέας Γενιάς.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 19. Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Ιωάννης Γκέκας, Yποψήφιος διδάκτορας Α.Π.Θ.
  Θέμα: Προσομοίωση και παρεμπόδιση της παθολογικής αλληλεπίδρασης ATXN1-MED15

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 20. Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2019, Ωρα έναρξης: 09:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Χριστίνα Κάκαλου, Επιστημονική Συνεργάτης ΙΝΕΒ
  Θέμα: Υπολογιστικά εργαλεία πρόληψης και προαγωγής ελέγχου για μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη: η Κοινή Δράση INTEGRATE

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 21. Ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2019, Ωρα έναρξης: 10:00πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Καθ. Κωσταντίνος Μπαξεβάνης, Διευθυντής του Κέντρου Ανοσολογίας & Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Άγιος Σάββας”
  Τίτλος: Ανακάλυψη βιοδεικτών πρόγνωσης σε καρκίνους του προστάτη και μαστού

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 22. Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2019 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Γεώργιος Λαγιώτης, Ph.D, University of Oxford
  Τίτλος: Ρύθμιση της αξωνικής διαμόρφωσης του εμβρύου της Αραβίδοψης μέσω MicroRNA

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 23. Ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2019 Ωρα έναρξης: 9:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Σταματία Λαίδου, Υποψήφια Διδάκτορας
  Τίτλος: O μεταγραφικός παράγοντας p63 συμμετέχει στον αντι-αποπτωτικό φαινότυπο των κυττάρων της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας μέσω του μονοπατιού BCL2

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 24. Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου, 2019
  Ωρα έναρξης: 13:30πμ
  Τόπος: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ
  Ομιλητής: Σπύρος Δαρμανής, Ερευνητής στο Chan-Zuckerberg Biohub, Chan-Zuckerberg Biohub, USA
  Θέμα: Aπό την υγεία στην ασθένεια, ένα κύτταρο τη φορά.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ